Cam Ranh Mystery Villas

1. Khuyến mãi bán hàng:

Giảm 2% cho tất cả Khách hàng mua biệt thự.
Cam kết lợi nhuận 8%/năm trong vòng 5 năm
* 2 năm đầu tiên: Thanh toán ngay tiền cam kết lợi nhuận 2 năm đầu tiên 16% và được trừ trực tiếp vào hợp đồng
* 3 năm tiếp theo:
 8% lợi nhuận được tính trên giá trị ký hợp đồng mua bán (không bao gồm VAT).
 Thanh toán vào cuối kỳ 6 tháng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thanh toán.
 Thuế TNCN đối với lợi nhuận cam kết, khách hàng trả theo quy định pháp luật.
 Tặng 15 đêm/năm miễn phí tại biệt thự Cam Ranh Mystery

– Chia sẻ lợi nhuận cho thuê từ năm thứ 6: tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cho thuê giữa Khách hàng/Chủ đầu tư: 80/20 sau khi trừ chi phí.
– Đối với Khách hàng không tham gia chương trình cam kết cho thuê sẽ được giảm thêm 10% (ngoài chương trình bán hàng).
– Tất cả % giảm giá sẽ được trừ trực tiếp vào hợp đồng mua bán.

2. Chiết khấu thanh toán:

– Tất cả khách hàng thanh toán vượt tiến độ sẽ được chiết khấu tương đương với lãi suất 18%/năm/số ngày vượt.
– % tối đa thu vượt tiến độ là 50%/ tổng giá trị hợp đồng.
– Số tiền chiết khấu sẽ được trừ vào tổng giá trị hợp đồng.

3. Phương thức thanh toán:

0938 099 092