Saigon Mystery Villas

1. Khuyến mại bán hàng:

  • Giảm 1% cho khách hàng mua sản phẩm từ ngày 01/11/2017

2. Chiết khấu thanh toán:

  • Tất cả khách hàng thanh toán vượt tiến độ sẽ được chiết khấu tương đương với lãi suất 24%/năm/số ngày vượt
  • % tối đa thu vượt tiến độ cho hợp đồng mua bán tối đa là 98%
  • % chiết khấu và số tiền chiết khấu vượt tiến độ sẽ được trừ trực tiếp trong hợp đồng.

0938 099 092