Sentosa Villa

1. Chính sách khuyến mãi:

  • Giảm 2% cho tất cả KH;
  • Số tiền giảm giá được tính trên tổng giá trị bao gồm VAT và trừ trực tiếp vào HĐ.

2. Thanh toán vượt tiến độ:

  • Tất cả KH thanh toán vượt tiến độ sẽ được chiết khấu tương đương với lãi suất 18%/năm/số ngày vượt.
  • Số tiền chiết khấu sẽ được trả 1 lần cho KH khi ký HĐMB – theo hình thức chiết khấu ngoài.
0938 099 092